14. Kardiyak Görüntüleme ÇG Toplantısı Sunu Slaytları

Kardiyak Görüntülemede Yeni Yöntemler ve Getirdikleri

26 Mayıs 2011 Perşembe 08:30-10:00

Salon A

Kardiyak Emboli

26 Mayıs 2011 Perşembe 09:00-10:15

Salon A

Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları ve Pulmoner Hipertansiyon

26 Mayıs 2011 Perşembe 14:00-15:30

Salon A

Vaka Sunumları

26 Mayıs 2011 Perşembe 17:00-18:00

Salon A

Hipertansiyon

26 Mayıs 2011 Perşembe 08:30-10:00

Salon B

Temel Eko Kursu

26 Mayıs 2011 Perşembe 14:00-15:30

Salon B

Konjenital Kalp Hastalıklarında Ekokardiyografi Segmenter Yaklaşım Kursu

26 Mayıs 2011 Perşembe 16:00-16:45

Salon B

Vaka Sunumları

26 Mayıs 2011 Perşembe 17:00-18:00

Salon B

27 Mayıs 2011 Cuma 08:00-09:00

Salon A

Girişimsel İşlemlerde Ekokardiyografi

27 Mayıs 2011 Cuma 09:00-10:30

Salon A

Kardiyak Görüntülemede Yeni Yöntemler ve Klinik Uygulamaları

27 Mayıs 2011 Cuma 11:00-12:00

Salon A

27 Mayıs 2011 Cuma 12:10-13:10

Salon A

Vaka Sunumları

27 Mayıs 2011 Cuma 08:00-09:00

Salon B

28 Mayıs 2011 Cumartesi 08:00-09:00

Salon A

Kalp Kapak Yetersizlikleri

28 Mayıs 2011 Cumartesi 09:00-10:30

Salon A

Aorta Hastalıkları ve Kalp Kapak Darlıkları

28 Mayıs 2011 Cumartesi 11:00-12:30

Salon A

Protez Kapak Kursu

28 Mayıs 2011 Cumartesi 13:30-15:00

Salon A

Vaka Sunumları

28 Mayıs 2011 Cumartesi 15:30-16:30

Salon A

28 Mayıs 2011 Cumartesi 08:00-09:00

Salon B

Transözefageal Ekokardiyografi Kursu

28 Mayıs 2011 Cumartesi 09:00-10:30

Salon B

28 Mayıs 2011 Cumartesi 11:00-12:30

Salon B

28 Mayıs 2011 Cumartesi 13:30-15:00

Salon B

Vaka Sunumları

28 Mayıs 2011 Cumartesi 15:30-16:30

Salon B