1. Türk - Macar Kardiyoloji Dernekleri Ortak Toplantısı Sunu Slaytları

1. Oturum

Hipertansiyon Ve Kardiyovasküler Korunma

26 Kasım 2011 Cumartesi 09:15-10:15


2. Oturum

Atriyal Fibrilasyon 2011

26 Kasım 2011 Cumartesi 10:15-11:15


3. Oturum

Kalp Yetersizliği 2011 ve Kardiyolojide Çeşitli Konular

26 Kasım 2011 Cumartesi 11:45-13:00