1. Türk - Karadağ Kardiyoloji Dernekleri Ortak Toplantısı Sunu Slaytları

1. Oturum

Koroner Kalp Hastalığı

07 Mayıs 2011 Cumartesi 09:00-11:00


2. Oturum

Atriyal Fibrilasyon 2011

07 Mayıs 2011 Cumartesi 11:00-12:15


3. Oturum

Kalp Yetersizliği 2011

07 Mayıs 2011 Cumartesi 13:30-15:15