1. Türk - Hırvat Kardiyoloji Dernekleri Ortak Toplantısı Sunu Slaytları

1. Oturum

Hipertansiyon Ve Kardiyovasküler Korunma

30 Nisan 2011 Cumartesi 09:15-10:30


2. Oturum

Atriyal Fibrilasyon 2011

30 Nisan 2011 Cumartesi 11:00-12:15


3. Oturum

Kalp Yetersizliği 2011

30 Nisan 2011 Cumartesi 14:15-15:15