1. Türk - Ürdün Kardiyoloji Dernekleri Ortak Toplantısı Sunu Slaytları

1. Oturum

Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Korunma

12 Şubat 2011 Cumartesi 17:00-18:00


2. Oturum

Atriyal Fibrilasyon Tedavisi 2011

12 Şubat 2011 Cumartesi 18:00-19:00


3. Oturum

Kalp Yetersizliği 2011

12 Şubat 2011 Cumartesi 19:00-20:00