İnfektif Endokardit, Gebelik ve Kapak Hastalıkları Sempozyumu Sunu Slaytları

İnfektif Endokardit Sempozyumu

25 Mart 2005 Cuma 08:45-10:45

Atatürk Üniversitesi

Gebelik ve Kapak Hastalıkları Sempozyumu

25 Mart 2005 Cuma 11:00-13:00

Atatürk Üniversitesi